Συγκεντρωτική Κατάσταση Κοινοχρήστων

Συγκεντρωτική Κατάσταση Κοινοχρήστων

Η συγκεντρωτική κατάσταση που εκδίδεται κατά την έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνει την ανάλυση των συνολικών εξόδων της πολυκατοικίας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της έκδοσης και περιλαμβάνει:

      1. Την διεύθυνση της πολυκατοικίας, την περίοδο που αφορά η έκδοση και το όνομα του διαχειριστή

      2. Τις δαπάνες της περιόδου, όπου αναγράφονται αναλυτικά:
  1. οι δαπάνες της περιόδου
  2. η κατηγορία των ποσοστών με την οποία έχει χρεωθεί η κάθε δαπάνη
  3. σε ποιον έχουν χρεωθεί οι δαπάνες (ένοικος/ιδιοκτήτης)
  4. και τέλος το συνολικό ποσό χρέωσης της κάθε δαπάνης
      3. Την κατάσταση των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας όπου αναγράφονται αναλυτικά:
  1. το ονοματεπώνυμο του ενοίκου (προαιρετικό)
  2. τα χιλιοστά των διαμερισμάτων ανα κατηγορία χιλιοστών
  3. το ποσό που αναλογεί στον ένοικο και στο ιδιοκτήτη του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά
  4. το συνολικό ποσό χρέωσης που αναλογεί στο διαμέρισμα για την συγκεκριμένη έκδοση

  
Σχετικά με την λήψη εντύπων της έκδοσης μπορείς να συμβουλευτείς το άρθρο