Εκδόσεις Κοινοχρήστων - Λήψη εντύπων

Εκδόσεις Κοινοχρήστων - Λήψη εντύπων

Έντυπα έκδοσης

Ο κάτοικος μπορεί μέσα από την εφαρμογή να έχει πρόσβαση όποτε επιθυμεί σε όλα τα ειδοποιητήρια και τους συγκεντρωτικούς που έχουν δημιουργηθεί από την έκδοση των κοινοχρήστων.
Μπορεί όχι μόνο να δει αναλυτικά τα ποσά από τις δαπάνες που αφορούν το διαμέρισμά του αλλά και να κατεβάσει τα έντυπα των κοινοχρήστων (συγκεντρωτικός, ειδοποιητήριο) σε μορφή pdf.
Με αυτό τον τρόπο μπορεί ακριβώς τη στιγμή που θα γίνει η έκδοση των κοινοχρήστων, να έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα έντυπα που αφορούν την έκδοση αλλά και να ανατρέξει στα έντυπα παλαιότερων εκδόσεων.

1) Επιλέγει από την μπάρα στο κάτω μέρος το εικονίδιο "Εκδόσεις"  

2) Εμφανίζεται εκεί η λίστα με όλες τις εκδόσεις κοινοχρήστων που έχουν δημιουργηθεί για το διαμέρισμα. Μπορεί με μια ματιά να δει τον μήνα κάθε έκδοσης, το συνολικό ποσό που αφορά το διαμέρισμά του καθώς και το υπολοιπο οφειλής από την έκδοση.
Επιλέγοντας την έκδοση που επιθυμεί, μπορεί να δει τις δαπάνες που υπάρχουν σε αυτή την έκδοση, το ποσό που αντιστοιχεί για το διαμέρισμα του καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στον ένοικο και τον ιδιοκτήτη. Επίσης έχει εικόνα το ποσό που οφείλει από κάθε δαπάνη καθώς και το υπόλοιπο οφειλής κάθε δαπάνης.


 

Λήψη εντύπων έκδοσης

Ο κάτοικος μπορεί να κάνει λήψη των εντύπων εύκολα και γρήγορα, επιλέγοντας το κουμπί "Λήψη PDF".


Φίλτρα

Ο κάτοικος μπορεί με τη χρήση των φίλτρων να κάνει αναζήτηση στη λίστα των εκδόσεων σύμφωνα με:
  1. την ημερομηνία έκδοσης
  2. την κατάσταση της έκδοσης (ενεργή - ακυρωμένη)
    

  

Ημερομηνία έκδοσης

Επιλέγοντας το φίλτρο "Ημερομηνία έκδοσης", αρχικά επιλέγει τους μήνες των εκδόσεων που αναζητά, πατάει "Ενημέρωση" και τέλος επιλέγει "Εφαρμογή". Στη συνέχεια εμφανίζεται η λίστα με τις εκδόσεις μόνο των μηνών που έχει αναζητήσει.

         

Κατάσταση

Επιλέγοντας το φίλτρο "Κατάσταση" , επιλέγει αν θέλει να του εμφανίσει τις ενεργές εκδόσεις ή αυτές που έχουν ακυρωθεί από τον διαχειριστή. Αφου επιλέξει , πατάει "Εφαρμογή" και εμφανίζεται η λίστα με τις αντίστοιχες εκδόσεις.
 

Έντυπα έκδοσης μέσω web 

Ο κάτοικος μπορεί μέσα από την εφαρμογή να έχει πρόσβαση όποτε επιθυμεί σε όλα τα ειδοποιητήρια και τους συγκεντρωτικούς που έχουν δημιουργηθεί από την έκδοση των κοινοχρήστων.
Μπορεί όχι μόνο να δει αναλυτικά τα ποσά από τις δαπάνες που αφορούν το διαμέρισμά του αλλά και να κατεβάσει τα έντυπα των κοινοχρήστων (συγκεντρωτικός, ειδοποιητήριο) σε μορφή pdf.
Με αυτό τον τρόπο μπορεί ακριβώς τη στιγμή που θα γίνει η έκδοση των κοινοχρήστων, να έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα έντυπα που αφορούν την έκδοση αλλά και να ανατρέξει στα έντυπα παλαιότερων εκδόσεων.

1) Επιλέγει από την μπάρα στο κάτω μέρος το εικονίδιο "Εκδόσεις" 

2) Εμφανίζεται εκεί η λίστα με όλες τις εκδόσεις κοινοχρήστων που έχουν δημιουργηθεί για το διαμέρισμα. Μπορεί με μια ματιά να δει τον μήνα κάθε έκδοσης καθώς και το ποσό που αφορά το διαμέρισμά του.Επιλέγοντας την έκδοση που επιθυμεί, μπορεί να δει τις δαπάνες που υπάρχουν σε αυτή την έκδοση, το ποσό που αντιστοιχεί για το διαμέρισμα του καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν στον ένοικο και τον ιδιοκτήτη. Επίσης έχει εικόνα το ποσό που οφείλει από κάθε δαπάνη καθώς και το υπόλοιπο οφειλής κάθε δαπάνης.
Λήψη εντύπων έκδοσης

Ο κάτοικος μπορεί να κάνει λήψη των εντύπων εύκολα και γρήγορα, επιλέγοντας το κουμπί "Λήψη PDF"Φίλτρα

Ο κάτοικος μπορεί με τη χρήση των φίλτρων να κάνει αναζήτηση στη λίστα των εκδόσεων σύμφωνα με:
  1. την ημερομηνία έκδοσης
  2. την κατάσταση της έκδοσης (ενεργή - ακυρωμένη)
    

Ημερομηνία έκδοσης

Επιλέγοντας το φίλτρο "Ημερομηνία έκδοσης", αρχικά επιλέγει τους μήνες των εκδόσεων που αναζητά, πατάει "Ενημέρωση" και τέλος επιλέγει "Εφαρμογή". Στη συνέχεια εμφανίζεται η λίστα με τις εκδόσεις μόνο των μηνών που έχει αναζητήσει.

      

Κατάσταση

Επιλέγοντας το φίλτρο "Κατάσταση" , επιλέγει αν θέλει να του εμφανίσει τις ενεργές εκδόσεις ή αυτές που έχουν ακυρωθεί από τον διαχειριστή. Αφου επιλέξει , πατάει "Εφαρμογή" και εμφανίζεται η λίστα με τις αντίστοιχες εκδόσεις.