Ορισμός Θέρμανσης

Ορισμός Θέρμανσης

Ορισμός Θέρμανσης

Από το μενού στην κάτω μπάρα επιλέγεις το κουμπί "Περισσότερα" και επιλέγεις την "Θέρμανση". Στη συνέχεια επιλέγεις να ορίσεις την πηγή και τον τύπο θέρμανσης της πολυκατοικίας σου.

     

  

Πηγή Θέρμανσης

Επιλέγεις την πηγή της θέρμανσης "Πετρέλαιο" ή "Φυσικό Αέριο" και πατάς "Επόμενο".


Πετρέλαιο

Στην επιλογή του πετρελαίου ως πηγή θέρμανσης, πρέπει να καταχωρήσεις την αναλογία λίτρων και εκατοστών της δεξαμενής και πατάς "Επόμενο"
Επιλέγεις στη συνέχεια τον τύπο θέρμανσης α) Κεντρική, β) Αυτονομία με Πάγιο, γ) Αυτονομία με μετρητές

Κεντρική

Αν ο τύπος θέρμανσης είναι Κεντρική, επιλέγεις "Κεντρική" και πατάς "Αποθήκευση&Κλείσιμο". Η Θέρμανση έχει οριστεί και εμφανίζεται το μήνυμα της επιτυχούς καταχώρησης.

     


Αυτονομία με πάγιο

Στην αυτομονία με πάγιο, πρέπει να καταχωρήσεις το πάγιο αυτονομίας(%) , να πατήσεις "Αποθήκευση & Κλείσιμο".
   

Αυτονομία με μετρητές

Στην αυτονομία με μετρητές, θα πρέπει να καταχωρήσεις τους συντελεστές επιβάρυνσης ei-fi, όπως προκύπτουν από τη μελέτη του μηχανικού της πολυκατοικίας.


Αγορές Πετρελαίου

Αφού έχεις καταχωρήσει την Θέρμανση Πετρελαίου μπορείς να παρακολουθείς τις αγορές του πετρελαίου ,την δεξαμενή της πολυκατοικίας και να καταχωρήσεις μία νέα αγορά πετρελαίου επιλέγοντας το κουμπί "Δεξαμενή Πετρελαίου".

           

Αυτόματη Ειδοποίηση

ΗΙΝΤ!!! Μπορείς να ορίσεις αυτόματη ειδοποίηση όταν η στάθμη της δεξαμενής είναι χαμηλή!!!

  

Φυσικό Αέριο

Αφού επιλέξεις το Φυσικό Αέριο ως τύπο θέρμανσης , εμφανίζονται οι επιλογές στον τύπο θέρμανσης α) Κεντρική, β) Αυτονομία με Πάγιο, γ) Αυτονομία με μετρητές

Κεντρική

Αν ο τύπος θέρμανσης είναι Κεντρική, επιλέγεις "Κεντρική" και πατάς "Αποθήκευση&Κλείσιμο". Η Θέρμανση έχει οριστεί και εμφανίζεται το μήνυμα της επιτυχούς καταχώρησης.
  

Αυτονομία με πάγιο

Στην αυτομονία με πάγιο, πρέπει να καταχωρήσεις το πάγιο αυτονομίας(%) , να πατήσεις "Αποθήκευση & Κλείσιμο".


Αυτονομία με μετρητές

Στην αυτονομία με μετρητές, θα πρέπει να καταχωρήσεις τους συντελεστές επιβάρυνσης ei-fi, όπως προκύπτουν από τη μελέτη του μηχανικού της πολυκατοικίας.Αρχική Οθόνη

Αφού ολοκληρώσεις τη διαδικασία, στην Αρχική Οθόνη της πολυκατοικίας εμφανίζεται ο τύπος θέρμανσης. Στην περίπτωση που η πηγή θέρμανσης είναι πετρέλαιο εμφανίζεται στην αρχική οθόνη και το περιεχόμενος της δεξαμενής πετρελαίου.Σχετικά με την δημιουργία δαπάνης θέρμανσης μπορείς να συμβουλευτείς το άρθρο Δαπάνη Κατανάλωσης θέρμανσης.