Καταχώρηση προηγούμενων οφειλών

Καταχώρηση προηγούμενων οφειλών

Αφού ολοκληρώσεις την καταχώρηση της πολυκατοικίας σου και των διαμερισμάτων, μπορείς να καταχωρήσεις τις προηγούμενες οφειλές της από παλαιότερες εκδόσεις, με στόχο να έχεις την εικόνα του ταμείου της πολυκατοικίας και των οφειλών κάθε διαμερίσματος ενημερωμένη όταν θα ξεκινήσεις την διαχείριση της στο polikatikia.gr.Οι οφειλές διακρίνονται σε αυτές των διαμερισμάτων προς την διαχείριση (εσένα) και αυτές της διαχείρισης προς τρίτους (συνεργείο καθαρισμού, ΔΕΗ, συνεργείο συντήρηση ανελκυστήρα κλπ).
Αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να την χρειαστείς οποιαδήποτε στιγμή και για αυτό είναι πάντα διαθέσιμη.Αφού ολοκληρώσεις την καταχώρηση της πολυκατοικίας σου, μπορείς να περάσεις τις προηγούμενες οφειλές που έχουν τα διαμερίσματα από παλαιότερες εκδόσεις. Έτσι η εικόνα του ταμείου της πολυκατοικίας και των οφειλών κάθε διαμερίσματος θα είναι ενημερωμένη και θα μπορείς να ξεκινήσεις την διαχείριση της πολυκατοικίας σου έχοντας της σωστή εικόνα των οικονομικών στοιχείων της πολυκατοικίας.

Οφειλές από προηγούμενες εκδόσεις

Μπορείς να καταχωρήσεις τις οφειλές από προηγούμενες εκδόσεις ακολουθώντας τα εξής βήματα.

Επιλέγεις την εικόνα του προφίλ, έπειτα επιλέγεις "Διαχείριση Προφίλ" και στην συνέχεια "Οι πολυκατοικίες μου".

             

     
Στη συνέχεια επιλέγεις την πολυκατοικία που θέλεις και επιλέγεις "Καταχώρηση προηγούμενων οφειλών". Επιλέγεις να καταχωρήσεις είτε τις οφειλές των διαμερισμάτων από προηγούμενες εκδόσεις, είτε τις οφειλές της πολυκατοικίας προς τους επαγγελματίες από προηγούμενες εκδόσεις.

                          

Οφειλές διαμερισμάτων 


Εάν θέλεις να καταχωρήσεις τις οφειλές των διαμερισμάτων που υπάρχουν από προηγούμενες εκδόσεις, επιλέγεις "Οφειλές διαμερισμάτων προηγούμενων εκδόσεων". Έπειτα επιλέγεις το διαμέρισμα στο οποίο θέλεις να καταχωρήσεις τις οφειλές, επιλέγοντας το βελάκι. Στη συνέχεια συμπληρώνεις στην φόρμα που εμφανίζεται, τον μήνα της οφειλής, το ποσό οφειλής είτε στον ένοικο είτε στον ιδιοκτήτη και την περιγραφή της οφειλής. Αν θέλεις να προσθέσεις κάποια επιπλέον οφειλή στο διαμέρισμα, πατάς "Προσθήκη οφειλής", διαφορετικά πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο" και η οφειλή έχει καταχωρηθεί στο διαμέρισμα.

               

     

Οφειλές Πολυκατοικίας

Εάν θέλεις να καταχωρήσεις τις προηγούμενες οφειλές της πολυκατοικίας προς κάποιον επαγγελματία, επιλέγεις "Οφειλές πολυκατοικίας προηγούμενων εκδόσεων" και στη συνέχεια στην φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώνεις το μήνα της οφειλής, το ποσό της οφειλής και επιλέγεις τον επαγγελματία στον οποίο θέλεις να καταχωρήσεις την οφειλή. Αν θέλεις να προσθέσεις κάποια επιπλέον οφειλή στην πολυκατοικία, πατάς "Προσθήκη οφειλής", διαφορετικά πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο" και η οφειλή έχει καταχωρηθεί.

          


Καταχώρηση προηγούμενων οφειλών μέσω web
 

Αφού ολοκληρώσεις την καταχώρηση της πολυκατοικίας σου και των διαμερισμάτων, μπορείς να καταχωρήσεις τις προηγούμενες οφειλές της από παλαιότερες εκδόσεις, με στόχο να έχεις την εικόνα του ταμείου της πολυκατοικίας και των οφειλών κάθε διαμερίσματος ενημερωμένη όταν θα ξεκινήσεις την διαχείριση της στο polikatikia.gr.Οι οφειλές διακρίνονται σε αυτές των διαμερισμάτων προς την διαχείριση (εσένα) και αυτές της διαχείρισης προς τρίτους (συνεργείο καθαρισμού, ΔΕΗ, συνεργείο συντήρηση ανελκυστήρα κλπ).
Αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να την χρειαστείς οποιαδήποτε στιγμή και για αυτό είναι πάντα διαθέσιμη.Αφού ολοκληρώσεις την καταχώρηση της πολυκατοικίας σου, μπορείς να περάσεις τις προηγούμενες οφειλές που έχουν τα διαμερίσματα από παλαιότερες εκδόσεις. Έτσι η εικόνα του ταμείου της πολυκατοικίας και των οφειλών κάθε διαμερίσματος θα είναι ενημερωμένη και θα μπορείς να ξεκινήσεις την διαχείριση της πολυκατοικίας σου έχοντας της σωστή εικόνα των οικονομικών στοιχείων της πολυκατοικίας.

Οφειλές από προηγούμενες εκδόσεις

Μπορείς να καταχωρήσεις τις οφειλές από προηγούμενες εκδόσεις ακολουθώντας τα εξής βήματα.

Επιλέγεις την εικόνα του προφίλ, έπειτα επιλέγεις "Διαχείριση Προφίλ" και στην συνέχεια "Οι πολυκατοικίες μου".

    


Στη συνέχεια επιλέγεις την πολυκατοικία που θέλεις και επιλέγεις "Καταχώρηση προηγούμενων οφειλών". Επιλέγεις να καταχωρήσεις είτε τις οφειλές των διαμερισμάτων από προηγούμενες εκδόσεις, είτε τις οφειλές της πολυκατοικίας προς τους επαγγελματίες από προηγούμενες εκδόσεις.

  

Οφειλές διαμερισμάτων 

Εάν θέλεις να καταχωρήσεις τις οφειλές των διαμερισμάτων που υπάρχουν από προηγούμενες εκδόσεις, επιλέγεις "Οφειλές διαμερισμάτων προηγούμενων εκδόσεων". Έπειτα επιλέγεις το διαμέρισμα στο οποίο θέλεις να καταχωρήσεις τις οφειλές, επιλέγοντας το βελάκι. Στη συνέχεια συμπληρώνεις στην φόρμα που εμφανίζεται, τον μήνα της οφειλής, το ποσό οφειλής είτε στον ένοικο είτε στον ιδιοκτήτη και την περιγραφή της οφειλής. Αν θέλεις να προσθέσεις κάποια επιπλέον οφειλή στο διαμέρισμα, πατάς "Προσθήκη οφειλής", διαφορετικά πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο" και η οφειλή έχει καταχωρηθεί στο διαμέρισμα.

    

Οφειλές Πολυκατοικίας

Εάν θέλεις να καταχωρήσεις τις προηγούμενες οφειλές της πολυκατοικίας προς κάποιον επαγγελματία, επιλέγεις "Οφειλές πολυκατοικίας προηγούμενων εκδόσεων" και στη συνέχεια στην φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώνεις το μήνα της οφειλής, το ποσό της οφειλής και επιλέγεις τον επαγγελματία στον οποίο θέλεις να καταχωρήσεις την οφειλή. Αν θέλεις να προσθέσεις κάποια επιπλέον οφειλή στην πολυκατοικία, πατάς "Προσθήκη οφειλής", διαφορετικά πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο" και η οφειλή έχει καταχωρηθεί.