Δημιουργία Επαγγελματία

Δημιουργία Επαγγελματία

Δημιουργία Επαγγελματία

Κάθε δαπάνη που δημιουργείς πρέπει να συνδέεται με τον επαγγελματία που αναλαμβάνει την δαπάνη. Μπορείς να δημιουργήσεις έναν επαγγελματία με δύο τρόπους.

1) Δημιουργία επαγγελματία μέσα από την δαπάνη

Κατά τη διάρκεια δημιουργίας μια δαπάνης μπορείς να δημιουργήσεις έναν νέο επαγγελματία.

Πατάς "Δημιουργία νέο επαγγελματία" και ξεκινάς την καταχώρηση.Καταχωρείς την επωνυμία του επαγγελματία και σε ποια κατηγορία ανήκει. Αν θέλεις να καταχωρήσεις περισσότερες πληροφορίες πατάς το κουμπί "Επόμενο". Διαφορετικά πατάς "Αποθήκευση&Κλείσιμο". Αν θέλεις μπορείς να καταχωρήσεις το e-mail, το τηλέφωνο του επαγγελματία,το αφμ, την διεύθυνση και τα τραπεζικά στοιχεία του. Τέλος μπορείς να προσθέσεις τις οφειλές προς τον επαγγελματία.

     

2) Δημιουργία επαγγελματία από το κουμπί "Περισσότερα"

Επιλέγοντας το κουμπί "Περισσότερα" και στη συνέχεια "Επαγγελματίες" μπορείς να δεις του ήδη υπάρχοντες επαγγελματίες και να δημιουργήσεις έναν νέο επαγγελματία.