επεξεργασία επαγγελματία

Επεξεργασία επαγγελματία μέσω του App

Αφού έχεις δημιουργήσει τον Επαγγελματία (Δημιουργία Επαγελματία ) μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να πραγματοποιήσεις επεξεργασία των στοιχείων του με των κάτωθι τρόπο.  

Στην αρχική οθόνη επιλέγεις κάτω δεξιά το κουμπί "Περισσότερα" 

Ύστερα επιλέγεις "Επαγγελματίες" και μεταβαίνεις στην οθόνη των επαγγελματιών που έχεις καταχωρήσει  

Εδώ επιλέγεις τον επαγγελματία που επιθυμείς να επεξεργαστείς  

Ύστερα επιλέγεις "Επεξεργασία στοιχείων"  

Όταν έχεις ολοκληρώσεις τις αλλαγές επιλέγεις "Αποθήκευση και κλείσιμο"