Σχόλια σε διαμερίσματα μέσω Web

Σχόλια σε διαμερίσματα μέσω Web

Στο polikatikia.gr μπορείς να καταχωρήσείς σχόλια σε κάθε διαμέρισμα, κρατώντας έτσι ένα προσωπικό ημερολόγιο σημειώσεων που βοηθάει στη διαχείριση.
Τα σχόλια είναι ορατά μόνο στον χρήστη διαχείριση.

Καταχώρηση σχόλιου

1) Στην οθόνη διαμερίσματα , δεξιά επιλέγείς στο υπομενού "Σχόλια" 


2) Δεξιά εμφανίζονται τα σχόλια που έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν. Μπορείς να καταχωρήσεις νέο σχόλιο επιλέγοντας το διαμέρισμα που αφορά και να το ορίσεις ως αγαπημένο.