Προηγούμενες οφειλές στο ειδοποιητήριο

Προηγούμενες οφειλές στο ειδοποιητήριο

Προηγούμενες οφειλές στο ειδοποιητήριο

Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στον χρήστη εμφανίζονται αναλυτικά οι χρεώσεις του τελευταίου εξαμήνου*.
*Λέγοντας εξάμηνο εννοούμε τους τελευταίους 6 ημερολογιακούς μήνες.

Οι οφειλές που τυχόν υπάρχουν πέραν του τελευταίου εξαμήνου εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο ειδοποιητήριο.

Παράδειγμα:
Αν ο ένοικος στην έκδοση του Δεκεμβρίου έχει οφειλές από τον Ιούνιο τότε αυτές θα εμφανιστούν αναλυτικά στο ειδοποιητήριο.
Έστω όμως ότι ο ένοικος έχει πληρώσει τα ποσά των τελευταίων 6 μηνών και υπάρχει μία οφειλή από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τότε οι οφειλές αυτές θα εμφανιστούν συγκεντρωτικά στο ειδοποιητήριο και δεν θα υπάρχει ανάλυση των μηνών στο κάτω μέρος του ειδοποιητηρίου όπως αυτές εμφανίζονται.