Οθόνη με μια ματιά μέσω Web

Οθόνη με μια ματιά μέσω Web

Οθόνη “Με μία ματιά"

Στην οθόνη με μία ματιά έχεις  άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες της διαχείρισης της πολυκατοικίας

Χαρακτηριστικά οθόνης με μια ματιά: 

 • Online real time ανάλυση αποθεματικού διαχείρισης 

 • Online κατάσταση της δεξαμενής πετρελαίου μετά την τελευταία μεταβολή της 

 • Online real time οφειλές κοινοχρήστων 

 • Online real time οφειλές διαχείρισης 

 • Online real time διαθέσιμα “μετρητά” της διαχείρισης  

Όταν συνδεθείς, η αρχική οθόνη που εμφανίζεται είναι η οθόνη “Με μια ματιά” σαν αφετηρία και από αυτή μπορεί να περιηγηθείς σε όλες τις υπηρεσίες.

 1. Εμφανίζονται όλες οι συνδεδεμένες με τον χρήστη πολυκατοικίες με αλφαβητική σειρά βάση διεύθυνσης.
 2. Έχεις την εικόνα του ταμείου όλων των πολυκατοικιών που διαχειρίζεσαι.Σε κάθε πολυκατοικία εμφανίζονται με μια ματιά τα εξής:
1)ID πολυκατοικίας
2) Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης
3) Το είδος της θέρμανσης
4) Η στάθμη της δεξαμενής πετρελαίου
5) Ο αριθμός των διαμερισμάτωνΕπεξήγηση εικονιδίων

Μπορούμε να επιλέξουμε από τα κάτωθι εικονίδια
1) Επεξεργασία πολυκατοικίας
2) Θέρμανση 

Τέλος, σε κάθε καρτέλα πολυκατοικίας στο κάτω μέρος βρίσκονται οι διαθέσιμες ενέργειες για την συγκεκριμένη πολυκατοικία που σε μεταφέρουν στις αντίστοιχες οθόνες.


Σημαντικότερες ενέργειες:


 • Δαπάνες (Δημιουργία, επεξεργασία, προγραμματισμός και χρέωση στα διαμερίσματα)


 • Διαμερίσματα (Επεξεργασία, αποχώρηση, πληρωμή με κάρτα, αποδείξεις κ.α.)


 • Έκδοση κοινοχρήστων 


 • Αποπληρωμή κοινοχρήστων


 • Ιστορικό διαχείρισης (Προηγούμενες εκδόσεις, ιστορικό αποθεματικού κ.α.)


 • Οφειλές πολυκατοικίας σε τρίτους
.