Έκδοση κοινοχρήστων μέσω Web

Έκδοση κοινοχρήστων μέσω Web

Η έκδοση πραγματοποιείται σε 3 απλά βήματα. Οι δαπάνες είναι ήδη χρεωμένες, γεγονός που καθιστά την διαδικασία της έκδοσης ουσιαστική περιττή αφού όλη η ευθύνη του ελέγχου για την ορθότητα της κάθε χρέωσης περιορίζεται στην διαδικασία της δημιουργίας/προγραμματισμού. 

Έκδοση κοινοχρήστων

Βήμα 1ο:
Από την οθόνη με μια ματιά επιλέγεις το σύμβολο της έκδοσης 


Βήμα 2ο: Επιλογή μήνα έκδοσης

Επιλέγεις την περίοδο που αφορά η έκδοση από το ημερολόγιο.


Βήμα 3ο: Ανακοίνωση


Καταχωρείς τυχόν ανακοίνωση που επιθυμείς να συνοδεύει την έκδοση και όταν είσαι έτοιμος προχωράς στην έκδοση.