Ορισμός της θέρμανσης

Ορισμός Θέρμανσης μέσω Web

Tο Polikatikia.gr παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες για να μπορέσετε να ορίσετε την θέρμανση που αφορά την κάθε πολυκατοικία ξεχωριστά μέσα από την οθόνη διαχείρισης της θέρμανσης.

Τύποι θέρμανσης

H polikatikia.gr υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους θέρμανσης:
  1. Κεντρική
  2. Αυτόνομη με πάγιο αυτονομίας
  3. Αυτόνομη με χρήση ei, fi

Πηγές θέρμανσης

Η polikatikia.gr υποστηρίζει τις παρακάτω πηγές θέρμανσης:
  1. Πετρέλαιο
  2. Φυσικό αέριο

Ορισμός Θέρμανσης

Για τον ορισμό της θέρμανσης ακολούθησε τα παρακάτω 4 βήματα:

1. Από την αρχική οθόνη με τις πολυκατοικίες επίλεξε το κουμπί "Θέρμανση" που βρίσκεται δεξιά από την διεύθυνση σε κάθε πολυκατοικία, για να μεταφερθείς στην οθόνη ρύθμισης της θέρμανσης.




2. Σε αυτή την οθόνη επιλέγεις το κουμπί 'Ορισμός θέρμανσης'.



3. Στην επόμενη οθόνη επιλέγεις από το 1ο βήμα την πηγή θέρμανσης μεταξύ 'Πετρέλαιο' και 'Φυσικό αέριο'. Στην περίπτωση που επιλέξεις πετρέλαιο θα χρειαστεί να ορίσεις και την αναλογία των εκατοστών/λίτρων της δεξαμενής του πετρελαίου. Στην συνέχεια, προχώρησε στο επόμενο βήμα.



4. Στο τελευταίο βήμα πρέπει να επιλέξεις τον τύπο θέρμανσης της πολυκατοκίας. Επιλέγοντας 'Κεντρική' ολοκληρώνεις την διαδικασία.
Αν επιλέξεις 'Αυτονομία με Πάγιο', πρέπει να δηλώσεις το ποσοστό παγίου και τέλος,
αν επιλέξεις 'Αυτονομία με ei/fi' θα πρέπει να εισάγεις τις τιμές ei,fi για το κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας.
Σημείωση: Όσα διαμερίσματα δεν έχουν ei fi πρέπει να έχουν  τουλάχιστον  μηδέν.







Αν η πολυκατοικία έχει Πετρέλαιο ως πηγή θέρμανσης, τότε θα χρειαστεί να προχωρήσεις και στην διαχείριση της δεξαμενής πετρελαίου.

5) Όταν ολοκληρώσεις τον ορισμό της θέρμανσης, θα επιστρέψεις στην προηγούμενη οθόνη και από εκεί αφού επιλέξεις το κουμπί 'Δεξαμενή Πετρελαίου'* θα μεταφερθείς στην οθόνη της δεξαμενής.