Οφειλές διαμερίσματος

Οφειλές διαμερίσματος

Στις οφειλές διαμερίσματος μπορεί ο κάτοικος να δει τις οφειλές που έχει το διαμέρισμα του. Μπορεί να δει επίσης ξεχωριστά τις οφειλές του ένοικου και τις οφειλές του ιδιοκτήτη.

Επιλέγει από την μπάρα στο κάτω μέρος το κουμπί "Οφειλές"  

Μεταβαίνει στις οφειλές του διαμερίσματος, όπου μπορεί με μια ματιά να δει είτε συνολικά τις οφειλές τους διαμερίσματος, είτε ξεχωριστά για τον ένοικο και τον ιδιοκτήτη τα εξής:
  1. το σύνολο των οφειλών από όλες τις εκδόσεις που δεν έχει αποπληρώσει (τρέχουσες και προηγούμενες οφειλές)
  2. τις τρέχουσες οφειλές από την τελευταία έκδοση κοινοχρήστων
  3. τις προηγούμενες οφειλές από τις προηγούμενες εκδόσεις κοινοχρήστων που δεν έχει αποπληρώσει
  4. τις οφειλές επόμενης έκδοσης, δλδ τις οφειλές που θα έχει στην επομένη έκδοση, βλέπει δηλαδή το ποσό των δαπανών που αντιστοιχούν στο διαμέρισμα του, που χρεώνει ο διαχειριστής πριν ολοκληρώσει την έκδοση των κοινοχρήστων.
  5. την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής από τον ένοικο
  6. την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής από τον ιδιοκτήτη
  7. τη λίστα των ποσών που οφείλει ο κάτοικος από κάθε μήνα έκδοσης