Μεταβολή Αποθεματικού μέσω Web

Μεταβολή Αποθεματικού μέσω Web

Τρόποι μεταβολής αποθεματικού

Η μεταβολή του αποθεματικού γίνεται με 2 τρόπους 

1) με δαπάνη αποθεματικού στην έκδοση
2) χειροκίνητα από την οθόνη ιστορικό διαχείρισης -> αποθεματικό 

Δαπάνη Αποθεματικού

Στην περίπτωση της έκδοσης , δημιουργείς δαπάνη που αφορά "Αποθεματικό" επιλέγοντας από την λίστα των δαπανών. Κατά την χρέωση θα μεταβληθεί το αποθεματικό αντίστοιχα. 
**κάθε δαπάνη αποθεματικού πρέπει να καταχωρείται ως πληρωμένη 

Χειροκίνητη μεταβολή αποθεματικού

Για την χειροκίνητη μεταβολή του αποθεματικού, στην οθόνη "ιστορικό διαχείρισης" επιλέγεις "Αποθεματικό" και καταχωρείς
  1. το ποσό της μεταβολής (+/-) και
  2. το σχόλιο/περιγραφή που πρέπει να το συνοδεύει για σκοπούς ιστορικότητας 
  3. ύστερα ολοκληρώνετε την καταχώρηση