​Λήψη Οφειλών Πολυκατοικίας μέσω Web

​Λήψη Οφειλών Πολυκατοικίας μέσω Web

Λήψη οφειλών

Στο polikatikia.gr υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η λήψη οφειλών της πολυκατοικίας.

1)Στην ''Οθόνη με μια ματιά'' της πολυκατοικίας επιλέγεις το εικονίδιο ''Oφειλές''


2)Μόλις μεταφερθείς στην οθόνη ''Αποπληρωμή οφειλών''  επιλέγεις το εικονίδιο ''Λήψη οφειλών''Αρχείο Pdf
Το αρχείο που λαμβάνεις είναι σε pdf και περιέχει όλες τις οφειλές της πολυκατοικίας προς τρίτους.