Λήψη Απόδειξης μέσω Web

Λήψη Απόδειξης μέσω Web

Λήψη απόδειξης 

Στο polikatikia.gr υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η λήψη απόδειξης σε κάθε διαμέρισμα.

1) Από την ''Οθόνη με μια ματιά''  επιλέγεις στην πολυκατοικία που επιθυμείς  το εικονίδιο ''Διαμερίσματα''2) Επιλέγεις το διαμέρισμα που θέλεις και πατάς το εικονίδιο ''Αποδείξεις''.Εκεί εμφανίζονται οι αποδείξεις που αφορούν το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

3) Για να γίνει η λήψη της απόδειξης, επιλέγεις το εικονίδιο ''Λήψη'' .


Απόδειξη Είσπραξης

Η απόδειξη είναι σε μορφή pdf .Στην απόδειξη εμφανίζονται η ημερομηνία πληρωμής, ο τρόπος πληρωμής, ο αριθμός του διαμερίσματος, οι οφειλές τους διαμερίσματος, το ποσό είσπραξης, το υπόλοιπο των οφειλών, ο μήνας/οι μήνες εξόφλησης και το email του διαχειριστή.