Καταχώρηση διαμερισμάτων μέσω Web

Καταχώρηση διαμερισμάτων μέσω Web

Καταχώρηση διαμερισμάτων

Στο polikatikia.gr μπορείς να προσθέσεις διαμερίσματα σε μία πολυκατοικία με τον εξής τρόπο.

1) Επιλέγεις στο μενού Ρυθμίσεις-->Εισαγωγή δεδομένων2) Επιλέγεις την καρτέλα "Καταχώρηση διαμερισμάτων"

3) Επιλέγεις την πολυκατοικία στην οποία θέλεις να καταχωρήσεις τα διαμερίσματα και στη συνέχεια πατάς το κουμπί  που βρίσκεται στο τελευταίο διαμέρισμα που έχεις καταχωρήσει.4) Καταχωρείς τα στοιχεία του διαμερίσματος και πατάς το κουμπί καταχώρηση.

Σημαντική Σημείωση: Δεν μπορείς να καταχωρήσεις το ίδιο email στον ένοικο και στον ιδιοκτήτη του ενός διαμερίσματος. Επιλέγεις να καταχωρήσεις το email σε έναν από τους δύο.

Προσθήκη διαμερισμάτων σε υπάρχουσα πολυκατοικία

Σε περίπτωση που επιθυμείς να προσθέσεις διαμερίσματα σε μία ήδη υπάρχουσα πολυκατοικία, ακολουθείς τα ίδια βήματα καταχώρησης και προσθέτεις διαμερίσματα στην ήδη υπάρχουσα λίστα διαμερισμάτων.Υπενθύμιση

Κάθε φορά που προσθέτεις ή επιλέγεις ένα διαμέρισμα να μη συμμετέχει στα κοινόχρηστα θα πρέπει να ενημερώσεις και τις ειδικές κατηγορίες χιλιοστών* στις δαπάνες διότι δεν θα μπορείς να προχωρήσεις με την έκδοση των κοινοχρήστων.