Ιστορικό Οφειλών

Ιστορικό Οφειλών

Στο Ιστορικό οφειλών ο κάτοικος μπορεί να δει το ιστορικό των οφειλών από κάθε έκδοση. Βλέπει σε κάθε έκδοση που έχει γίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο διαμέρισμά του και το υπόλοιπο οφειλής που υπάρχει σε κάθε έκδοση είτε συνολικά για το διαμέρισμα, είτε ξεχωριστά για τον ένοικο και τον ιδιοκτήτη.

Ιστορικό Οφειλών

Μπορεί να δει το ιστορικό οφειλών των εκδόσεων με μια ματιά στο πάνω μέρος ανά μήνα έκδοσης, είτε στη λίστα των εκδόσεων που υπάρχει από κάτω.


Παράδειγμα

Έκδοση Δεκεμβρίου 2022

Η οφειλή της έκδοσης για το διαμέρισμα τον μήνα Δεκέμβριο 2022 για τον ένοικο είναι 813,54€ και το ποσό που οφείλει ακόμα για αυτή την έκδοση είναι 17,88€. Σημαίνει δηλαδή ότι ο κάτοικος από το συνολικό ποσό που όφειλε έχει αποπληρώσει ένα μέρος του ποσού και οφείλει ακόμα 17.88€.

Η οφειλή της έκδοσης για το διαμέρισμα τον μήνα Δεκέμβριο 2022 για τον ιδιοκτήτη είναι 0€ και δεν υπάρχει υπόλοιπο σε οφειλή.

Η οφειλή της έκδοσης για το διαμέρισμα τον μήνα Δεκέμβριο 2022  συνολικά είναι 813,54€ και το ποσό που οφείλει το διαμέρισμα συνολικά για αυτή την έκδοση είναι 17,88€. Σημαίνει δηλαδή ότι συνολικά το διαμέρισμα έχει αποπληρώσει ένα μέρος του ποσού και οφείλει ακόμα 17.88€.

                                                                                                          

Φίλτρα

Ο κάτοικος μπορεί με την χρήση των φίλτρων να αναζητήσει το ιστορικό των οφειλών σύμφωνα με:
  1. την ημερομηνία της έκδοσης
  2. την κατάσταση της έκδοσης ( με υπόλοιπο ή χωρίς υπόλοιπο)
      

Ημερομηνία Έκδοσης

Ο κάτοικος επιλέγει τους μήνες των εκδόσεων, πατάει "Ενημέρωση" και στη συνέχεια επιλέγει "Εφαρμογή". Εμφανίζονται τότε το ιστορικό των οφειλών από τις εκδόσεις που έχει επιλέξει.
        

Κατάσταση

Μπορεί να επιλέξει να εμφανιστούν οι εκδόσεις στις οποίες υπάρχει υπόλοιπο οφειλών ή να επιλέξει να εμφανιστούν οι εκδόσεις που δεν έχουν υπόλοιπο οφειλών, έχουν δηλαδή εξοφληθεί.

Με υπόλοιπο

   

Χωρίς Υπόλοιπο