Εναλλαγή διαμερίσματος

Εναλλαγή διαμερίσματος

Κάθε κάτοικος που κάνει χρήση της εφαρμογής μπορεί να έχει στην εφαρμογή πάνω από ένα διαμερίσματα. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να είναι ιδιοκτήτης σε ένα διαμέρισμα και ένοικος και ιδιοκτήτης σε κάποιο άλλο. Μπορεί λοιπόν και τα δύο διαμερίσματα να τα βλέπει και να απολαμβάνει τα οφέλη του Polikatikia.gr στην ίδια εφαρμογή με τη χρήση ενός και μόνου email.

Εναλλαγή διαμερίσματος - Mobile App


Μπορεί λοιπόν κάθε φορά, να εναλλάσει τα διαμερίσματα του μέσω του πίνακα ελέγχου. Από το βελάκι που βρίσκεται δίπλα στη διεύθυνση βλέπει τη λίστα των διαμερισμάτων του και στη συνέχεια επιλέγει αυτό που επιθυμεί. Έτσι κάθε φορά έχει άμεση εικόνα για όλα του τα διαμερίσματα.
       

Εναλλαγή διαμερίσματος - Web

Στην αρχική οθόνη, από το βελάκι που βρίσκεται δίπλα στη διεύθυνση βλέπει τη λίστα των διαμερισμάτων του και στη συνέχεια επιλέγει αυτό που επιθυμεί. Έτσι κάθε φορά έχει άμεση εικόνα για όλα του τα διαμερίσματα.