Δημιουργία Κατηγορίας Ποσοστών

Δημιουργία Κατηγορίας Ποσοστών

Κατηγορία ποσοστών

Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες ποσοστών με τις οποίες χρεώνεις τις δαπάνες μίας πολυκατοικίας. 
Οι κατηγορίες ποσοστών είναι:
1) Κοινοχρήστων
2) Ασανσέρ
3) Θέρμανσης
Από εκεί και πέρα κάθε πολυκατοικία μπορεί να χρεώσεις κάποιες δαπάνες με ειδικές κατηγορίες ποσοστών πχ ισόποσα, ιδιοκτητών κλπ.

Για να δημιουργήσεις τις κατηγορίες ποσοστών της πολυκατοικίας σου, επιλέγεις από το μενού της κάτω μπάρας, το κουμπί "Περισσότερα". Για να καταχωρήσεις τις κατηγορίες ποσοστών, επιλέγεις στη συνέχεια το κουμπί "Κατηγορίες Ποσοστών".  Εκεί εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες ποσοστών (οι βασικές και αυτές που έχεις δημιουργήσει).
  

 Καταχώρηση ποσοστών

Για να καταχωρήσεις τα ποσοστά των κατηγοριών, επιλέγεις την κατηγορία που θέλεις και καταχωρείς σε κάθε διαμέρισμα τα ποσοστά του διαμερίσματος σύμφωνα με τα ποσοστά που υπάρχουν  στον κανονισμός της πολυκατοικίας ή στον τελευταίο συγκεντρωτικό της πολυκατοικίας.


   

   
Αφού καταχωρήσεις τα ποσοστά κάθε διαμερίσματος, βλέπεις το συνολικό ποσοστό της κατηγορίας και πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο".
Προσθήκη κατηγορίας ποσοστών

Μπορείς να δημιουργήσεις ειδική κατηγορία ποσοστών σε περίπτωση που υπάρχει δαπάνη , η οποία δεν χρεώνεται με κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Επιλέγεις "Προσθήκη Κατηγορίας" και στη συνέχεια δημιουργείς την νέα κατηγορία ποσοστών.
Δημιουργία νέας κατηγορίας ποσοστών

Αφού εμφανιστεί το παράθυρο της δημιουργίας νέας κατηγορίας ποσοστών, καταχωρείς το όνομα της νέας κατηγορίας ποσοστών και πατάς "Επόμενο". Στη συνέχεια καταχωρείς σε κάθε διαμέρισμα τα ποσοστά που πρέπει και πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο". Η νέα κατηγορία είναι έτοιμη και μπορείς πλέον να χρεώσεις τις δαπάνες που επιθυμείς με την νέα κατηγορία ποσοστών.
             

      
Σημαντική Σημείωση: Δεν μπορείς να διαγράψεις κατηγορία ποσοστών. Μη ξεχνάς όμως ότι μπορείς να δημιουργήσεις μία νέα ή να επεξεργαστείς τα ποσοστά σε όσες έχεις δημιουργήσει.


Κατηγορία ποσοστών μέσω web

Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες ποσοστών με τις οποίες χρεώνεις τις δαπάνες μίας πολυκατοικίας. 
Οι κατηγορίες ποσοστών είναι:
1) Κοινοχρήστων
2) Ασανσέρ
3) Θέρμανσης
Από εκεί και πέρα κάθε πολυκατοικία μπορεί να χρεώσεις κάποιες δαπάνες με ειδικές κατηγορίες ποσοστών πχ ισόποσα, ιδιοκτητών κλπ.

     

 Καταχώρηση ποσοστών

Για να καταχωρήσεις τα ποσοστά των κατηγοριών, επιλέγεις την κατηγορία που θέλεις και καταχωρείς σε κάθε διαμέρισμα τα ποσοστά του διαμερίσματος σύμφωνα με τα ποσοστά που υπάρχουν  στον κανονισμός της πολυκατοικίας ή στον τελευταίο συγκεντρωτικό της πολυκατοικίας.

    

Αφού καταχωρήσεις τα ποσοστά κάθε διαμερίσματος, βλέπεις το συνολικό ποσοστό της κατηγορίας και πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο".Προσθήκη κατηγορίας ποσοστών

Μπορείς να δημιουργήσεις ειδική κατηγορία ποσοστών σε περίπτωση που υπάρχει δαπάνη , η οποία δεν χρεώνεται με κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Επιλέγεις "Προσθήκη Κατηγορίας" και στη συνέχεια δημιουργείς την νέα κατηγορία ποσοστών.Δημιουργία νέας κατηγορίας ποσοστών

Αφού εμφανιστεί το παράθυρο της δημιουργίας νέας κατηγορίας ποσοστών, καταχωρείς το όνομα της νέας κατηγορίας ποσοστών και πατάς "Επόμενο". Στη συνέχεια καταχωρείς σε κάθε διαμέρισμα τα ποσοστά που πρέπει και πατάς "Αποθήκευση & κλείσιμο". Η νέα κατηγορία είναι έτοιμη και μπορείς πλέον να χρεώσεις τις δαπάνες που επιθυμείς με την νέα κατηγορία ποσοστών.

         

Σημαντική Σημείωση: Δεν μπορείς να διαγράψεις κατηγορία ποσοστών. Μη ξεχνάς όμως ότι μπορείς να δημιουργήσεις μία νέα ή να επεξεργαστείς τα ποσοστά σε όσες έχεις δημιουργήσει.