Αποχώρηση Ενοίκου/Ιδιοκτήτη Διαμερίσματος - Polikatikia Pro

Αποχώρηση Ενοίκου/Ιδιοκτήτη Διαμερίσματος - Polikatikia Pro

Στο Polikatikia Pro μπορούμε να δηλώσουμε την αποχώρηση του ενοίκου ενός διαμερίσματος και ταυτόχρονα να μεταφέρουμε τις οφειλές του διαμερίσματος είτε στον αποχωρήσαντα ένοικο είτε στον ιδιοκτήτη, ώστε η οικονομική εικόνα του διαμερίσματος να είναι μηδενική για τον επόμενο ένοικο. Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε την ιστορικότητα του διαμερίσματος και διασφαλίζουμε την διαφάνεια.

Αποχώρηση Ενοίκου

Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής επιλέγεις το εικονίδιο "Διαμερίσματα" και επιλέγεις το διαμέρισμα στο οποίο έχει αποχωρήσει ο ένοικος ή ο ιδιοκτήτης.

      Αφού ανοίξει το διαμέρισμα , πατάς τις τρεις τελίτσες δεξιά για να ανοίξει το μενού με τις ενέργειες που μπορείς να κάνεις σε ένα διαμέρισμα και στη συνέχεια επιλέγεις την κατηγορία "Αποχωρήσεις ιδιοκτητών/ενοίκων.
    

Εδώ μπορείς να δεις το ιστορικό αποχωρήσεων του διαμέρισματος και να δηλώσεις την νέα αποχώρηση. 

Επιλέγεις ποιος έχει αποχωρήσει από το διαμέρισμα (ένοικος ή ιδιοκτήτης) και στη συνέχεια επιλέγεις "Δήλωση αποχώρησης". Έπειτα δηλώνεις την ημερομηνία που μπήκε ο νέος ένοικος / ιδιοκτήτης και πατάς "Δήλωση αποχώρησης".
      

Αφού δηλώσεις την ημερομηνία του νέου κάτοικου, οδηγείσαι στην οθόνη διαχείρισης των οφειλών της αποχώρησης.
Εκεί μπορείς να δεις τις προηγούμενες οφειλές του διαμερίσματος και να επιλέξεις
1) να μεταφέρεις το σύνολο των ποσών των εκδόσεων (ενοίκου και ιδιοκτήτη) αλλά και των ήδη χρεωμένων δαπανών στον ένοικο του διαμερίσματος που αποχωρεί.
2) να επιλέξεις την μεταφορά των ποσών των εκδόσεων του αποχωρήσαντα ενοίκου στον ιδιοκτήτη και των ήδη χρεωμένων δαπανών που αφορούν τον νέο ένοικο, να μεταφερθούν στον νέο ένοικο.
3) να επιλέξεις την μεταφορά των ποσών των εκδόσεων του αποχωρήσαντα ενοίκου και των ήδη χρεωμένων δαπανών στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
Αφού επιλέξεις αυτό που αφορά την αποχώρηση, επιλέγεις το κουμπί "Ολοκλήρωση".
 

Εξόφληση προηγούμενων οφειλών από την αποχώρηση

Στην οθόνη αποχώρησης του διαμερίσματος μπορείς πλέον να βλέπεις την ιστορικότητα των αποχωρήσεων καθώς και να εξοφλήσεις τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στον ένοικο ή στον ιδιοκτήτη που αποχώρησε από το διαμέρισμα.Αφού επιλέξεις το βελάκι μπορείς να δεις τις οφειλές του προηγούμενου ένοικου / ιδιοκτήτη και να προχωρήσεις με την είσπραξη όλου του ποσού ή μέρος του ποσού της οφειλής.
         

Απόδειξη είσπραξης

Με την αποπληρωμή του ποσού (μερική ή ολική) δημιουργείται μία απόδειξη την οποία μπορείς να κατεβάσεις με pdf για να την εκτυπώσεις ή να την αποστείλεις στον ένοικο του διαμερίσματος μέσω email.

    

Αποχώρηση Ενοίκου/Ιδιοκτήτη Διαμερίσματος - Polikatikia Pro μέσω web

Στο Polikatikia Pro μπορούμε να δηλώσουμε την αποχώρηση του ενοίκου ενός διαμερίσματος και ταυτόχρονα να μεταφέρουμε τις οφειλές του διαμερίσματος είτε στον αποχωρήσαντα ένοικο είτε στον ιδιοκτήτη, ώστε η οικονομική εικόνα του διαμερίσματος να είναι μηδενική για τον επόμενο ένοικο. Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε την ιστορικότητα του διαμερίσματος και διασφαλίζουμε την διαφάνεια.

Αποχώρηση Ενοίκου

Από την αρχικό μενού στα αριστερά επιλέγεις το εικονίδιο "Αρχική''  και έπειτα το ''Διαμερίσματα'' και επιλέγεις το διαμέρισμα στο οποίο έχει αποχωρήσει ο ένοικος ή ο ιδιοκτήτης.

    
Αφού ανοίξει το διαμέρισμα , πατάς τις τρεις τελίτσες δεξιά για να ανοίξει το μενού με τις ενέργειες που μπορείς να κάνεις σε ένα διαμέρισμα και στη συνέχεια επιλέγεις την κατηγορία "Αποχωρήσεις ιδιοκτητών/ενοίκων.

 

Εδώ μπορείς να δεις το ιστορικό αποχωρήσεων του διαμερίσματος και να δηλώσεις την νέα αποχώρηση. 

Επιλέγεις ποιος έχει αποχωρήσει από το διαμέρισμα (ένοικος ή ιδιοκτήτης) και στη συνέχεια επιλέγεις "Δήλωση αποχώρησης". Έπειτα δηλώνεις την ημερομηνία που μπήκε ο νέος ένοικος / ιδιοκτήτης και πατάς "Δήλωση αποχώρησης".

  

Αφού δηλώσεις την ημερομηνία του νέου κάτοικου, οδηγείσαι στην οθόνη διαχείρισης των οφειλών της αποχώρησης.
Εκεί μπορείς να δεις τις προηγούμενες οφειλές του διαμερίσματος και να επιλέξεις
1) να μεταφέρεις το σύνολο των ποσών των εκδόσεων (ενοίκου και ιδιοκτήτη) αλλά και των ήδη χρεωμένων δαπανών στον ένοικο του διαμερίσματος που αποχωρεί.
2) να επιλέξεις την μεταφορά των ποσών των εκδόσεων του αποχωρήσαντα ενοίκου στον ιδιοκτήτη και των ήδη χρεωμένων δαπανών που αφορούν τον νέο ένοικο, να μεταφερθούν στον νέο ένοικο.
3) να επιλέξεις την μεταφορά των ποσών των εκδόσεων του αποχωρήσαντα ενοίκου και των ήδη χρεωμένων δαπανών στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
Αφού επιλέξεις αυτό που αφορά την αποχώρηση, επιλέγεις το κουμπί "Ολοκλήρωση".
Εξόφληση προηγούμενων οφειλών από την αποχώρηση.

Στην οθόνη αποχώρησης του διαμερίσματος μπορείς πλέον να βλέπεις την ιστορικότητα των αποχωρήσεων καθώς και να εξοφλήσεις τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στον ένοικο ή στον ιδιοκτήτη που αποχώρησε από το διαμέρισμα.Αφού επιλέξεις το βελάκι μπορείς να δεις τις οφειλές του προηγούμενου ένοικου / ιδιοκτήτη και να προχωρήσεις με την είσπραξη όλου του ποσού ή μέρος του ποσού της οφειλής.


  

  


Απόδειξη είσπραξης


Με την αποπληρωμή του ποσού (μερική ή ολική) δημιουργείται μία απόδειξη την οποία μπορείς να κατεβάσεις με pdf για να την εκτυπώσεις ή να την αποστείλεις στον ένοικο του διαμερίσματος μέσω email.