Αποπληρωμή οφειλών πολυκατοικίας

Αποπληρωμή οφειλών πολυκατοικίας

Οι οφειλές πολυκατοικίας είναι οι οφειλές που δημιουργούνται προς τρίτους (επαγγελματίες) κατά τη διάρκεια δημιουργίας μίας δαπάνης, καθώς κάθε δαπάνη που δημιουργείς συνδέεται με έναν επαγγελματία. 

Πρόσβαση στις οφειλές

Μπορείς να έχεις πρόσβαση στις οφειλές της πολυκατοικίας
α) από τον πίνακα ελέγχου
β) από την κάτω μπάρα επιλέγοντας "Οφειλές"

    

Αποπληρωμή Οφειλών

Μπορείς να αποπληρώσεις τις οφειλές της πολυκατοικίας
α) είτε επιλέγοντας τις δαπάνες που θέλεις να αποπληρώσεις από τη λίστα των οφειλών
β) είτε επιλέγοντας τον επαγγελματία που θέλεις από τον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια να επιλέξεις τις δαπάνες.

α) Από τη λίστα των οφειλών στην κατηγορία "Οφειλές" μπορείς να επιλέξεις την δαπάνη που επιθυμείς να αποπληρώσεις.
 

β) Από τον πίνακα ελέγχου μπορείς να δεις τις οφειλές που έχει η πολυκατοικία ανά επαγγελματία. Αφού επιλέξεις το επαγγελματία, μπορείς να δεις τις δαπάνες που έχουν συνδεθεί με τον επαγγελματία και τις οποίες οφείλει η πολυκατοικία. 
      

Επιλέγεις από τη λίστα των δαπανών αυτή που επιθυμείς να αποπληρώσεις και στη συνέχεια πατάς τις τρεις τελείες στο πάνω δεξιά μέρος και επιλέγειες "Αποπληρωμή Δαπάνης".

     

Επιλέγοντας "Αποπληρωμή δαπάνης" μπορείς να πραγματοποιήσεις είτε ολόκληρη είτε τμηματική (έναντι ποσό) καταβολή του ποσού. Επιπλέον καταχωρείς την ημερομηνία πληρωμής και τον τρόπο αποπληρωμής. Μπορείς επίσης να επιλέξεις αν θέλεις να ενημερώσεις τους κατοίκους για την αποπληρωμή της οφειλής. Αφού αποπληρώσεις την δαπάνη, η δαπάνη φαίνεται εξοφλημένη στη λίστα των δαπανών.