Απενεργοποίηση πολυκατοικίας

Απενεργοποίηση πολυκατοικίας

Απενεργοποίηση πολυκατοικίας

Μπορείς να απενεργοποιήσεις μία πολυκατοικία ακουλουθώντας τα εξής βήματα:

1) Επιλέγεις το κουμπί του προφίλ και στη συνέχεια επιλέγεις "Διαχείριση Προφίλ". Επιλέγεις "Οι πολυκατοικίες μου"  και εκεί υπάρχουν όλες οι πολυκατοικίες που έχεις καταχωρήσει.

          

2) Για να απενεργοποίησεις την πολυκατοικία, επιλέγεις την πολυκατοικία που θέλεις και πατάς "Απενεργοποίηση πολυκατοικίας". Μπορείς επίσης να απενεργοποιήσεις την πολυκατοικία, τραβώντας αριστερά (swipe left) την πολυκατοικία από τη λίστα με τις πολυκατοικίες και στη συνέχεια στο παράθυρο που εμφανίζεται να πατήσεις "Ναι, απενεργοποίηση".

         

    
Η πολυκατοικία σου πλέον έχει απενεργοποιηθεί αλλά δεν έχει διαγραφεί. Μπορείς όποτε θέλεις να μας ζητήσεις να στην επαναφέρουμε.

Απενεργοποίηση πολυκατοικίας μέσω web 

Μπορείς να απενεργοποιήσεις μία πολυκατοικία ακουλουθώντας τα εξής βήματα:

1) Επιλέγεις το κουμπί του προφίλ και στη συνέχεια επιλέγεις "Διαχείριση Προφίλ". Επιλέγεις "Οι πολυκατοικίες μου"  και εκεί υπάρχουν όλες οι πολυκατοικίες που έχεις καταχωρήσει.

                    
   

2) Για να απενεργοποίησεις την πολυκατοικία, επιλέγεις την πολυκατοικία που θέλεις και πατάς "Απενεργοποίηση πολυκατοικίας". Μπορείς επίσης να απενεργοποιήσεις την πολυκατοικία, τραβώντας αριστερά (swipe left) την πολυκατοικία από τη λίστα με τις πολυκατοικίες και στη συνέχεια στο παράθυρο που εμφανίζεται να πατήσεις "Ναι, απενεργοποίηση".

     

Η πολυκατοικία σου πλέον έχει απενεργοποιηθεί αλλά δεν έχει διαγραφεί. Μπορείς όποτε θέλεις να μας ζητήσεις να στην επαναφέρουμε.