Ακύρωση & Επιστροφή Δαπάνης μέσω Web

Ακύρωση & Επιστροφή Δαπάνης μέσω Web

Ακύρωση δαπάνης

Κάθε χρεωμένη δαπάνη έχεις την δυνατότητα να την ακυρώσεις μεμονωμένα σε διαφορετικούς χρόνους


1. Πριν την έκδοση - από τα σημεία που εμφανίζονται οι χρεωμένες δαπάνες επόμενης αναφοράς/έκδοσης
2. Μετά την έκδοση - από το ιστορικό της διαχείρισης των προηγούμενων εκδόσεων 

Επιστροφή ποσού ακυρωμένης δαπάνης

Με την ακύρωση της δαπάνης η polikatikia αφαιρεί τα ποσά που έχουν επιμεριστεί από τα διαμερίσματα και σε περίπτωση που κάποιος έχει εξοφλήσει την δαπάνη δημιουργεί το αντίστοιχο πιστωτικό ποσό για να γίνει συμψηφισμός είτε άμεσα με άλλες οφειλές είτε στο μέλλον μόλις χρεωθούν οι επόμενες δαπάνες.

Σημαντική Σημείωση: Όποιος κάτοικος έχει εξοφλήσει την δαπάνη που ακυρώνεται ενημερώνεται αυτόματα με email για την ακύρωση, την πίστωση του αντίστοιχου ποσού και το ύψος αυτού.


Ακύρωση δαπάνης πριν την έκδοση

Ακύρωση δαπάνης μετά την έκδοση
Αφού επιλέξεις την ακύρωση της δαπάνης εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης, όπου μας ρωτάει αν είμαστε σίγουροι για την ακύρωση της χρεωμένης δαπάνης.
Αφού επιλέξουμε "ΝΑΙ" , η δαπάνη ακυρώνεται.
Σημείωση: Και σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά που έχουν πληρωθεί από τους ενοίκους θα πιστωθούν στις οφειλές τους και θα αποπληρώσουν αυτόματα χρεώσεις σε νέα έκδοση.