Ακύρωση Έκδοσης μέσω Web

Ακύρωση Έκδοσης μέσω Web

Ακύρωση έκδοσης

Στο polikatikia.gr έχεις την δυνατότητα να ακυρώσεις την τελευταία έκδοση κοινοχρήστων με τον εξής τρόπο:

Ακύρωση τελευταίας έκδοσης

Στην οθόνη "Ιστορικό Διαχείρισης" επιλέγεις την τελευταία έκδοση που έχεις κάνει και πατάς  "Ακύρωση Έκδοσης".
Σημείωση:
Σε περίπτωση που έχουν αποσταλεί τα έντυπα και έχουν εξοφληθεί τα ποσά της έκδοσης από τους κατοίκους , τότε αυτόματα γίνεται πίστωση στους κατοίκους των ποσών που έχουν πληρώθεί. Μόλις γίνει η νέα έκδοση, τότε αυτόματα γίνεται συμψηφισμός των ποσών στις οφειλές των διαμερισμάτων.

Μετά την νέα έκδοση στην οθόνη "Οφειλές Διαμερισμάτων" θα εμφανίζεται πλέον :
α) το ποσό που αντιστοιχεί στον κάτοικο (στην περίπτωση που στη νέα έκδοση το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ακυρωθέν)
β) πιστωτικό (στην περίπτωση που το νέο ποσό είναι μικρότερο από το ακυρωθέν).

Ακύρωση παλαιότερης έκδοσης

Στην περίπτωση που επιθυμείς να ακυρώσεις μία παλαιότερη έκδοση τότε θα πρέπει να επιλέξεις την έκδοση που επιθυμείς και να ακυρώσεις μία-μία τις δαπάνες τις έκδοσεις. Για λόγους ασφαλείας,  το κουμπί "Ακύρωση Έκδοσης" δεν είναι ενεργό σε παλαιότερες εκδόσεις.
Σημείωση: Και σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά που έχουν πληρωθεί από τους ενοίκους θα πιστωθούν στις οφειλές τους και θα αποπληρώσουν αυτόματα χρεώσεις σε νέα έκδοση.