Ακύρωση Έκδοσης

Ακύρωση Έκδοσης

Ακύρωση Έκδοσης

Στο polikatikia.gr έχεις την δυνατότητα να ακυρώσεις την τελευταία έκδοση κοινοχρήστων με τους εξής τρόπους:

Στην οθόνη "Οφειλές"  επιλέγεις την τελευταία έκδοση που έχεις κάνει και πατάς "Ακύρωση Έκδοσης". Για λόγους ασφαλείας,  το κουμπί "Ακύρωση Έκδοσης" δεν είναι ενεργό σε παλαιότερες εκδόσεις.
        

2) Μπορείς επίσης σύρωντας αριστερά την τελευταία έκδοση να ακυρώσεις κατευθείαν την έκδοση μέσα από το μήνυμα που εμφανίζεται.
                  


 

Σημείωση
Σε περίπτωση που έχουν αποσταλεί τα έντυπα και έχουν εξοφληθεί τα ποσά της έκδοσης από τους κατοίκους , τότε αυτόματα γίνεται πίστωση στους κατοίκους των ποσών που έχουν πληρώθεί. Μόλις γίνει η νέα έκδοση, τότε αυτόματα γίνεται συμψηφισμός των ποσών στις οφειλές των διαμερισμάτων.

Μετά την νέα έκδοση στην οθόνη "Οφειλές Διαμερισμάτων" θα εμφανίζεται πλέον :
α) το ποσό που αντιστοιχεί στον κάτοικο (στην περίπτωση που στη νέα έκδοση το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ακυρωθέν)
β) πιστωτικό (στην περίπτωση που το νέο ποσό είναι μικρότερο από το ακυρωθέν).