Ποιος είναι ο βασικός κύκλος διαχείρισης;

Ποιος είναι ο βασικός κύκλος διαχείρισης;

Κύκλος Διαχείρισης (Παραδοσιακός κύκλος)

  • Συγκέντρωση και καταχώρηση των κοινόχρηστων δαπανών 

  • Έκδοση κοινοχρήστων και διανομή των εγγράφων 

  • Είσπραξη των κοινοχρήστων

  • Καταχώρηση εξόφλησης των δαπανών 

  • Επικοινωνία όσων δεν κατέβαλαν τα κοινόχρηστα τους